نوار کنج Trapa System تراپاسیستم TRAPA SYSTEM پروفیل نبشی نوار کنج درز انبساط درز انبساط
تراپاسیستم

Trapa System


Trapa Systems Co. honored with the application of up to date knowledge

To produce a variety of innovative products with unique features

In the building industry are the products of the company

From a variety of corner profiles, board profile types

And steel and plastic shoes

Products

نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات - سالن 6 غرفه 12

Articles

fiftysjhds dafda

شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بsdfdsfsین المللی آشپزخانه حمام سونا و استخر این شرکت با افتخار اعلام میدارد که میزبان شما…

WhatsApp chat