پروفیل درز انبساط

پروفیل های آلومینیومی و استیل

کفشور

لاین نوری

پروفیل نبشی (روکار) TLS 200

پروفیل نبشی از جنس آلومینیوم که به شکل تقریبی L ولی با دو لبه یکسان، جهت محافظت از گوشه های بیرونی سنگ و سرامیک کاربرد دارد. از این پروفیل می توان بعد از اتمام مراحل سنگ یا سرامیک کاری نیز استفاده نمود.