پروفیل درز انبساط

پروفیل های آلومینیومی و استیل

کفشور

لاین نوری

پروفیل تی- TT 180

پروفیل T به عنوان اتصال دهنده دو متریال همسان مانند سرامیک، سنگ، چوب، MDF و با پارکت؛ و نیز اتصال دهنده دو متریال غیرهمسان همچون سرامیک با موکت و یا چوب و… کاربرد فراوان دارد. همچنین پوش دهنده لبه های صدمه دیده سرامیک و سنگ و یا به عنوان بند بین کاشی و سرامیک و سنگ در کف و یا دیوار مورد استفاده است.