پروفیل نبشی

در حال نمایش 7 نتیجه

پروفیل TQ 100-125

220,000 تومان250,000 تومان

پروفیل TQ 100-125

پروفیل نبشی کوآد   ارتفاع هر شاخه TQ 125 : 25mm ارتفاع هر شاخه TQ 100 : 10mm

220,000 تومان250,000 تومان

پروفیل TPE 130

225,000 تومان245,000 تومان

پروفیل TPE 130

پروفیل نیم گرد نبشی

225,000 تومان245,000 تومان

پروفیل Tp 125

220,000 تومان240,000 تومان

پروفیل Tp 125

پروفیل نبشی رندک

220,000 تومان240,000 تومان

پروفیل TLG 150

235,000 تومان245,000 تومان

پروفیل TLG 150

پروفیل روکار سرامیکی   10 TR: Length: 250cm

235,000 تومان245,000 تومان

پروفیل TL 125

230,000 تومان240,000 تومان

پروفیل TL 125

پروفیل نبشی پخ   Height: 12.5 mm length: 250 cm

230,000 تومان240,000 تومان

پروفیل TF 130-210

225,000 تومان250,000 تومان

پروفیل TF 130-210

پروفیل نبشی کرو لبه دار سنگ و سرامیک   TF 130: Height: 13mm Length: 250cm TF 210: Height: 21mm Length: 250cm

225,000 تومان250,000 تومان

TLS 200

230,000 تومان250,000 تومان

TLS 200

پروفیل نبشی روکار   10 TR: Length: 250cm

230,000 تومان250,000 تومان