تفاوت کفشور خطی استیل با پلاستیکی

تفاوت کفشور خطی استیل با پلاستیکی

فایل صوتی این متن  کفشور جزء تجهیزات ضروری جمع آوری آب های سطحی است که از آن میان می توان به نمونه های کفشور خطی استیل و کفشور خطی