آشنایی با نوار کنج و ویژگی های آن

آشنایی با نوار کنج و ویژگی های آن

نوار کنج کاشی یکی از مصالح ساختمانی است که در ابتدای کار و یا پس از کاشی کاری، سنگ کاری یا سرامیک کاری استفاده می شود تا علاوه بر اینکه