تفاوت کفشور خطی استیل با پلاستیکی

تفاوت کفشور خطی استیل با پلاستیکی

پادکست کفشور خطی  کفشور جزء تجهیزات ضروری جمع آوری آب های سطحی است که از آن میان می توان به نمونه های کفشور خطی استیل و کفشور خطی پلاستیکی