پروفیل درز انبساط

پروفیل های آلومینیومی و استیل

کفشور

لاین نوری

پروفیل نبشی کوآد TQ 100_125

125_100

پروفیل های ۲٫۵ متری آلمینیومی و استیل جهت لب پر نشدن سرامیک ها

امروزه یکی از معضلات بخش نازک کاری ساختمان فارسی بر کردن سرامیک ها و کاشی های به کار رفته در قسمت های نبش میباشد.

فارسی بر کردن سرامیک های پرسلانی که امکان پذیر نبوده. در مورد سرامیک های معمول هم عملی بسیار ظریف بوده و بعضا دیده شده که این کار با لب پر شدن سرامیک همراه می شود.

حتی اگر با دقت فراوان هم انجام شود به علت نازک شدن سرامیک در لبه ها با کوچکترین ضربه ای در اینده لب پر خواهد شد.

پروفیل نبشی تراپا سیستم جهت لب پر نشدن و پوشش بخش سفالی و لبه سرامیک در زوایای ۹۰ درجه کاربرد فراوان داشته و زیبایی خاصی به نمای اجرا شده کار می بخشد.