پروفیل نبشی کوآد – TQ

این پروفیل نبشی در دو سایز 10 میلیمتر و 12/5 میلیمتر بدون بند طراحی شده که جهت فارسی بر نکردن و نیز بین سنگ و سرامیک به عنوان بوردر 10 و 12/5 میلیمتری استفاده می گردد.

WhatsApp chat