پروفیل لبه (TE 125 – (EDGE

پروفیلی کاربردی در دو سایز سنگ و سرامیک جهت جلوگیری از فارسی بر کردن و نیز جدا کننده دو متریال مختلف بوده و بجز بالا بردن سرعت نصب باعث ایجاد استحکام، طول عمر و ایجاد طراحی متمایز در سنگ و سرامیک کاری می گردد.

WhatsApp chat