پروفیل بوردر (TB – (BORDER

پروفیل بوردر برای ایجاد طرحی متمایز، زیبایی بیشتر و تزیین بین سنگ و سرامیک  کاربرد دارد. همچنین برای جدا کردن انواع متریال های همسان و غیرهمسان به عنوان باندهای افقی و عمودی استفاده می شود. به خاطر طراحی منحصر به فرد، شکل و ضخامت لحاظ شده این پروفیل بدون در نظر گرفتن ضخامت کاشی، سرامیک، سنگ و یا هر نوع متریال قابل استفاده می باشد.
WhatsApp chat